Skip to main content

โอนเงินผ่านตัวกลาง ทำเอกสารลงบัญชีอย่างไรดี

พ่อค้าแม่ค้า Online ขายสินค้าผ่าน Facebook Shoppee Lazada จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จัดทำเอกสาร รับทำบัญชี จัดส่งสำนักงานบัญชี หรือ จัดทำเอกสารบัญชีเองภายใน ต้องทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
การซื้อของจากจีนมีทั้งสั่งซื้อเอง โอนเงินผ่านตัวกลาง นำเข้าเองผ่านกรมศุลกากรเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนนำเข้า หรือจัดส่งมาทางรถยนต์ เรือ
ต้องทำเอกสารอย่างไร

การนำเข้ามี 2 แบบ

1. นำเข้าโดยใช้ชื่อของบริษัทเอง (ถูกต้องผ่านกรมศุลกากร) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่จะได้เอกสารประกอบการนำเข้า เอกสารต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ ถูกต้อง ถูกต้องทั้งกรมศุลกากร และกรมสรรพากรยอดนำเข้ามากกว่า 1500 หยวน สามารถขอทำเอกสารนำเข้า Form E ซึ่งจะทำให้ภาษีนำเข้าสามารถลดลงสูงสุดได้ถึง 0%

2. นำเข้าโดยทั่วไป ชื่อเอกสารนำเข้าเป็นของ shipping กรณีนี้จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าเพื่อนำมาใช้ในการบันทึกบัญชี พิสูจน์ต้นทุนในการจัดทำกำไรขาดทุน

เอกสารที่จำเป็นต้องมีเพื่อประกอบการ นำเข้าสินค้าจากจีน

1. ใบสำคัญจ่าย และใบโอนเงิน
เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย พร้อมรายละเอียดการจ่าย ต้องมีข้อมูลระบุ
ชื่อที่อยู่ผู้รับ
วันที่จ่ายเงิน
ประเภทรายละเอียดรายการจ่าย สินค้าต่างๆ ที่ซื้อ รายละเอียดการสั่งซื้อ แชทไลน์ สรุปรายการสั่งซื้อ
ลงลายมื่อผู้รับ / ใบโอน
ผู้อนุมัติจ่าย กรรมการบริษัท

— Download ใบสำคัญจ่าย —–
2. Stock Card
3.ใบสำคัญรับเงิน / หลักฐานการชำระเงิน / สำเนาบัตรประชาชน

Leave a Reply

Close Menu

Patana Advisto

56 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 4
ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

T: 02 052 5499
E: contact@patanaadvisors.com