ลูกค้าของเรา

พัฒน คอนซัลติ้ง ได้ให้บริการกับลูกค้าทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีบริษัทย่อยอยู่ในประเทศไทย

San.e , Kosmek , Eurofins ,Tsli Baki , Brandlink , IrIs , Man kitchen เช่น บริษัทญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส มาเลเซีย อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ลูกค้าของเรายังมีความหลากหลายในเเง่ธุรกิจ เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โฆษณา ก่อสร้าง ซื้อมาขายไป บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS