พัฒน คอนซัลติ้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน

STORY

พัฒน คอนซัลติ้ง ถูกก่อตั้งโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ผ่านงานที่หลากหลายเช่น

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำ เช่น Deloitte นอกจากนี้ที่ปรึกษาของเรายังเคยผ่านประสบการณ์ในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายทั้งบริษัทไทยและต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทย เช่น พลังงาน พลังงานทดเเทน ธนาคาร ชิ้นส่วนยานยนต์ โรงเเรม ไอที โฆษณา สินเชื่อรายย่อย เครื่องสำอาง ผู้ผลิตยา ร้านอาหารและอื่นๆ อีกมากมาย

30+

ปีของประสบการณ์

10x

การวางแผน

COMMERICAL

พัฒน คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจสำหรับบริษัททั้งในและต่างประเทศ

ที่ประกอบกิจการและลงทุนในประเทศไทย โดยตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการเรื่องสำคัญด้านการบัญชี การตรวจสอบและรับรองบัญชี การวางระบบบัญชี การบริหารจัดการด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน และการบริหารจัดการด้านภาษี ความท้าทายนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ขาดแคลนทรัพยากรด้านบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒน คอนซัลติ้ง มองเห็นความท้าทายนี้และมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการบริหารกิจการอย่างประสบความสำเร็จได้โดยผ่านการมีข้อมูลที่สำคัญที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

Award Winning
Established Team

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS 

EVERYBODY COUNTS 

ผลงานของเรา

การวางแผนบัญชีให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ.

Filter

ผลงานของเรา

Euro fins

ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานแม่บททางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนจึงนำ ERP Software มาใช้ในการจัดทำบัญชีรวมถึงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ
ผลงานของเรา

San e Rubber

ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานแม่บททางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนจึงนำ ERP Software มาใช้ในการจัดทำบัญชีรวมถึงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ
ผลงานของเรา

Kosmek

ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานแม่บททางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนจึงนำ ERP Software มาใช้ในการจัดทำบัญชีรวมถึงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ

Everybody Counts 

Everybody Counts 

Everybody Counts 

Everybody Counts 

Everybody Counts 

Everybody Counts